Lergravsparkens Skole har skolebod i bygning S, Wittenberggade, for 0. - 4. klassetrin og i bygning Ø, Ungarnsgade, for

5. - 9. klassetrin. I begge bygninger kan man få varm mad og sandwich.

Har du behov for at komme på EAT´s hjemmeside for bestilling eller se menuen så

 tryk her